เกี่ยวข้าวไร่หมุนเวียน ฟังเสียงสะท้อนข้อจำกัดวิถีชาติพันธุ์

ฤดูเก็บเกี่ยววนมาอีกครั้ง ชาวปกาเกอะญอหลายพื้นที่ รวมทั้งชาวบ้านแม่ลานคำ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ร่วมเอามื้อเกี่ยวข้าวไร่ และผลผลิตหลากหลายในไร่หมุนเวียน

.

นี่คือความมั่นคงทางอาหารของพวกเขา เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ยังคงวิถีเกษตรดั้งเดิมด้วยระบบไร่หมุนเวียน แต่ความมั่นคงนี้กำลังถูกสั่นคลอน ด้วยกฎหมายและนโยบายการเตรียมประกาศพื้นที่อนุรักษ์ “ อุทยานแห่งชาติออบขาน”

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา