ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ กลางกรุงฯ รองรับวิกฤตเมือง

จากที่ดินย่านหนองจากของคน 1 คน วันนี้กลายเป็นศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ กลางกรุงฯ

.

นำร่องจัดกิจกรรมวันดินโลกตั้งแต่ 13-14 ตุลาคมที่ผ่านมา มีชาวกรุงฯ ร่วมฝึกอบรมและทำกิจกรรมมากกว่า 500 คน โดยมีความหวังจะให้พื้นที่กว่า 270 ไร่ ตรงนี้เป็นพื้นที่รองรับวิกฤตของเมืองในอนาคต

.

The Active เก็บภาพบรรยากาศ และแนวคิดสำคัญของพื้นที่สีเขียว ผลิตอาหารกลางมหานครมาฝาก

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา