จำรัสโมเดล แก้หนี้ภาคประชาชน ด้วยความมั่นคงทางอาหาร

“ข่อยไปช่วยเขา เขาก็มาช่วยข่อย… วันนี้ถึงได้เข้าใจคำว่า ยิ่งให้ไป ยิ่งได้มา (our loss is our gain)” คำพูดของ จำรัส-เกษตรกรวัยกลางคนที่ชีวิตล้มเพราะทำเกษตรใช้สารเคมี เธอหันมาศรัทธาในเกษตรทฤษฎีใหม่ และมั่นใจจะลงมือผลิตอาหารปลอดภัยไปพร้อม ๆ กับ การปลดหนี้ 2 ล้าน ภายในเวลา 2 ปี

.

อะไรทำให้เธอเชื่อว่าชีวิตเธอจะปลดหนี้ได้จากการช่วยคน The Active ชวนหาคำตอบพร้อมกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา