ปี 2565 น้ำจะท่วมที่ไหนบ้าง

ปี 2565 ฝนตกเร็วมาตั้งแต่ต้นปี โดยปริมาณฝนสะสมบริเวณประเทศไทย จนถึงปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 29

.

คาดการณ์ว่า ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม จะเป็นช่วงที่มีพื้นที่เสี่ยงทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากมากที่สุด ประมาณ 60 จังหวัด

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม