ฝุ่นกทม. เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเกือบทุกเขต I ตรงประเด็น 29 ม.ค. 67

วันนี้(29 ม.ค. 67)แนวโน้ม ฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศอยู่ในระดับดีมาก จนถึงเริ่มมีผบกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับสีส้ม เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 46 เขต ระยะนี้มีการคาดการณ์ฝุ่นจะเริ่มสูงขึ้นอีก ในอีก 1-2 วัน และรอบนี้ก็มีแนวโน้มรุนแรงเพราะการเผาจะเริ่มเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูก่อนเพราะปลูก ในอีก 2-3 เดือนนี้

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active