ปรับการปลูกข้าวตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง I ตรงประเด็น 19 ม.ค. 67

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ก็ต้องยอมรับว่า ปัญหาความแปรปรวนสภาพอากาศ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ ศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของชาวนา และผลผลิตน้อย ทำให้ปลายปี 66 ที่ผ่านมา มีข้อมูลว่า ชาวนาไทย หันไปใช้พันธุ์ข้าวจากเวียดนาม เพราะผลผลิตต่อไร่สูง ระยะเวลาปลูกก็น้อยกว่า ขณะที่ชาวนาบางส่วนในพื้นที่ 4 จังหวัดที่มีโอกาสร่วมทำวิจัยพันธุ์ข้าว กับศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวเอกชน ได้ทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ผ่านการปรับเปลี่ยนวิธีและฤดูการผลิต ซึ่งก็พบว่า ทำให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะที่จังหวัดสุพรรณบุรี พวกเขายอมรับว่า หากรัฐบริหารจัดการน้ำ ได้ทันกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลต่อผลผลิตและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active