เกษตรพันธะสัญญา สร้างผลกระทบพื้นที่ป่า-ฝุ่นควัน ภาคเหนือ I ตรงประเด็น 19 ธ.ค. 66

ภาคเหนือที่อาจยังไม่เข้าช่วงฤดูฝุ่นเต็มตัว ขณะเดียวกันในระดับพื้นที่เอง ก็วางทางแก้ปัญหาฝุ่นกันตั้งแต่เนิ่น ๆ สิ่งสำคัญ คงหนี้ไม่พ้นความพยายามสร้างทางเลือกให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาถูกครหาว่าเป็นตัวการทำให้เกิดฝุ่นควัน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active