ไทยอยู่ตรงไหนของ โลกร้อน-แล้ง I ตรงประเด็น 17 พ.ย. 66

ภาพรวมของการประมวลนวัตกรรม แต่ยังมีมากกว่านั้นอีก อีกเราจะมาค่อย ๆ คุยรายละเอียดให้ประชาชนเตรียมรับมือ รายการวิเคราะห์ประเด็นนี้กันต่อกับ รศ.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการน้ำ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active