ข้อเสนอนวัตกรรมสร้างสมดุลน้ำ I ตรงประเด็น 17 พ.ย. 66

สภาพอากาศที่ผันผวน ของฤดูหนาวที่มีทั้งฝนตก น้ำท่วม และปีหน้าที่อาจจะต้องรับมือกับสภาพอากาศแล้ง ร้อน ท่ามกลางข้อกังวลว่า น้ำใช้ในประเทศไทย จะมีเพียงพอหรือไม่ โดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรม ที่ต้องการใช้น้ำสูง แล้วมีวิธีไหนมั้ย จะเข้ามาลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active