แหล่งน้ำสวนทางความต้องการใช้น้ำพื้นที่อีอีซี

เรากำลังนับถอยหลังเข้าสู่ “ฤดูแล้ง” ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ เวลานี้น้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่าปีที่แล้วเกือบ 4 พันล้าน สอดคล้องกับการคาดการณ์สถานการณ์แล้งยาวนานของ “ปรากฎการณ์เอลนีโญ” พฤติกรรมการใช้น้ำเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้เราประหยัดน้ำได้ แต่ อีกด้านหนึ่งพื้นที่ภาคตวันออก หรือ EEC เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อเรื่องการใช้น้ำ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตามเป้าหมายชาติ ผลักดันไทยสู่ประเทศอุตสาหกรรมและประเทศรายได้สูง ล่าสุดพบว่า พื้นที่ EEC กำลังเสียสมดุลเพราะปริมาณน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active