ถอดแนวทางลดการใช้น้ำผ่านเทคโนโลยี 3Rs

ชวนดูหลักการทำงาน การประหยัดน้ำ ด้วยเทคโนโลยี 3R เทคโนโลยีจัดการน้ำ EEC จะเห็นว่า เขาเริ่มต้นกันตั้งแต่ติดตั้งเครื่องมือ จัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ จากนั้นก็ใช้ระบบลดการใช้น้ำ หรือ รีดิ้ว การใช้น้ำซ้ำ รียูส และบำบัดน้ำวนกลับมาใช้ใหม่ คือรีไซเคิ้ล ขณะเดียวกันก็จะมีการประเมินผลผ่านระบบ IOT ซึ่งผลที่ได้ พบว่า ประหยัดน้ำได้ 15-30 % เพิ่มความแม่นยำในการจัดการน้ำซึ่งถ้าทำในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะมีความคุมค่ามาก

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active