3Rs ทางเลือกเทคโนโลยีลดการใช้น้ำ

แนวโน้มความต้องการใช้น้ำ กับแหล่งน้ำที่มี ทำให้หลายฝ่าย รวมถึงผู้ประกอบการเอง ก็เริ่มมองหาทางเลือกอื่น เพื่อชะลอปัญหาการขาดแคลนน้ำ หนึ่งในนั้นคือการใช้เทคโนโลยี 3R คือ Reduce ลดการใช้น้ำ Reuse ใช้น้ำซ้ำ และ Recycle การบำบัดและวนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งพบว่า ช่วยลดการใช้น้ำลงได้ร้อยละ 25-30 ติดตามต่อกับคุณ นิตยา กีรติเสริมสิน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active