“เขื่อน” กับข้อกังวล สูญเสียวิถีชีวิตคนคลองมะเดื่อ

พื้นที่ริมคลองมะเดื่อ สร้างอาชีพ ธุรกิจท่องเที่ยวทั้งโฮมสเตย์ ลานกางเต้นท์ ตลอดเส้นทางเข้าคลองมะเดื่อ ยังมีร้านค้าชุมชน อีกไม่น้อย เป็นแหล่งรายได้ให้ชาวบ้าน ได้นำ พืช ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล มาวางขายแก่นักท่องเที่ยว นั่นทำให้การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ถูกคัดค้านจากคนในพื้นที่อย่างหนัก ทำไมพวกเขาจึงไม่ต้องการเขื่อน แล้วยังมีต้นทุนอะไรในพื้นที่ที่ต้องแลกกับการพัฒนาบ้าง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active