ชาวนาเสนอทางรอดลดผลกระทบภัยแล้ง จากเอลนิโญ

พอเจอกับภัยแล้ง หลายภาคส่วนก็ประชาสัมพันธ์ให้ลดการใช้น้ำ แต่สำหรับชาวนา นี่อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับพวกเขา

อย่างชาวนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่บอกว่า หน้าน้ำพวกเขาก็ต้องเป็นพื้นที่รับน้ำ พอหน้าแล้ง ก็ถูกสั่งให้งดทำนาแบบนี้ไม่เป็นธรรมกับพวกเขา เพราะยังมีหนี้สินที่ต้องชำระ แม้หลายคนจะบอกว่า ถ้าแล้งหนัก ก็พร้อมปรับตัว แต่ขอให้รัฐจริงจัง สนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณหาทางออกให้อาชีพที่ยั่งยืน แบบไม่ทิ้งขว้าง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active