“โลกเดือด” กระทบทั่วโลกอากาศแปรปรวน

ปรากฎการณ์ที่หลายคนใช้คำว่า “โลกกำลังเดือด” เพราะกว่า 50 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก

ข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ระบุว่า ความถี่ของสถานการณ์ภัยพิบัติจะเริ่มทวีความรุนแรงต่อเนื่อง หลังอุณหภูมิโลกสูงขึ้น กว่า 1.1 องศา และคาดการณ์ว่า จะเพิ่มสูงขึ้นอีก 1.5-4.5 องศาเซลเซียส ภายในปี 2100

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active