คาดการณ์น้ำฝน วิเคราะห์ทางเลือกจัดการน้ำรับเอลนีโญ

ถ้าดูแนวโน้มเพื่อเตรียมรับมือในอีก 5 ปี ข้างหน้า ไทยจะแล้งสุดขนาดไหน และไทยจะรอดจากเอลนีโญครั้งใหญ่นี้หรือไม่ เพื่อมองทางเลือกหาทางรอดวิกฤตสภาพอากาศสุดขั้วนี้ คุยกับ ผศ.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ และหัวหน้าศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวพระนครเหนือ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active