รถไฟความเร็วสูง แลกอยุธยามรดกโลก

แม้ว่าเมืองเก่าอโยธยา จะอยู่นอกเกาะเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดี ให้น้ำหนักว่าเป็นเมืองต้นกำเนิดของกรุงศรีอยุธยา พูดง่ายๆ ก็คือ ถ้าไม่มีเมืองอโยธา ก็ไม่เกิดกรุงศรีอยุธยา เรื่องราวประวัติศาสตร์เหล่านี้ อาจไม่คุ้นหูใครหลายคน

คุยกับคุณวชิรวิทย์ ซึ่งได้ลงไปสำรวจพื้นที่จริงมาแล้ว เมืองอโยธยามีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์มากน้อยแค่ไหน แล้วรายงานผลกระทบทางมรดกวัฒนธรรม หรือ hia ซึ่งไม่เคยมีการทำมาก่อนในไทย มีความคืบหน้าอย่างไร จะส่งผลต่อการก่อสร้างโครงการหรือไม่

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active