“บางกะเจ้า” กับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ถ้าดูกันเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ครอบคลุม 19 จังหวัด เวลานี้ เริ่มปรากฏภาพให้เห็นถึงภัยแล้งกันบ้างแล้ว

ขณะที่น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในช่วง (20 มิ.ย.66) มีน้ำใช้การรวมกัน เพียง 4,215 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 23% แม้จะมากกว่าปีที่แล้ว (2565) ที่เหลือ 18%

แต่ปีนี้มีความต่างเพราะอากาศร้อนและแล้งกว่าปีที่แล้วมาก นั่นส่งผลให้บางพื้นที่ น้ำจืดลงมาผลักดันน้ำทะเลตอนล่างได้ไม่มากพอ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active