ภัยพิบัติแผ่นดินไหว”ตุรกี-ซีเรีย”

อย่างที่ทราบกันว่า เรายังไม่สามารถบอกได้ว่า ภัยพิบัติแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นวันไหนอย่างไร แต่ก็พอคาดการณ์การเกิดได้บ้าง ตามสถิติข้อมูล วิทยาศาสตร์ แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียจำนวนมาก ถ้าเราช่วยกันหาวิธีที่จะลดความรุนแรงลงได้

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active