กะเบอะดิน พื้นที่เกษตรชั้นดีกับการทำเหมือง

“กะเบอะดิน” ชุมชนกะเหรี่ยงกลางหุบเขา ในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีวิถีชีวิตดั้งเดิม อยู่ร่วมกับธรรมชาติ พึ่งพิงทรัพยากร ทำไร่หมุนเวียน และปลูกมะเขือเทศเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก

แต่ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นี้ กำลังตกอยู่บนความเสี่ยงจาก “โครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อย”

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา