อ่าน-เขียน ไม่ได้ จุดเริ่มต้นเหลื่อมล้ำ

ปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กำลังถดถอยยิ่งขึ้น เพราะช่วงที่โควิด-19 ระบาด 2 ปีที่ผ่านมาเด็ก ๆ ต้องเรียนออนไลน์


.
เมื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนทำได้ไม่เต็มที่ และเด็กบางคนการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนก็มีข้อจำกัด นี่อาจซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำให้ถ่างกว้างมากขึ้น เมื่อจุดเริ่มต้นที่จะเป็นต้นทุนของชีวิต ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเต็มที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา