สำรวจความเห็น แก่นวิชาลูกเสือ-เนตรนารี

1 ก.ค. ครบ 111 ปี วันสถาปนาลูกเสือไทย ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจไทยหลายครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่าย ทำให้ประเด็นการใส่ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เริ่มเป็นคำถามว่าจำเป็นหรือไม่

.
รวมถึง หลักสูตร-วิชาลูกเสือ ที่ถูกมองว่า ควรปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ได้จริงในโลกยุคใหม่
.
The Active สำรวจความเห็นเด็กๆ คนรุ่นใหม่ และครูทิว-ธนวรรธน์ สุวรรณปาล เครือข่ายครูขอสอน ให้ช่วยมองปรากฎการณ์ และข้อเสนอเรื่องนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา