สำรวจความเห็น แก่นวิชาลูกเสือ-เนตรนารี

1 ก.ค. ครบ 111 ปี วันสถาปนาลูกเสือไทย ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจไทยหลายครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่าย ทำให้ประเด็นการใส่ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เริ่มเป็นคำถามว่าจำเป็นหรือไม่

.
รวมถึง หลักสูตร-วิชาลูกเสือ ที่ถูกมองว่า ควรปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ได้จริงในโลกยุคใหม่
.
The Active สำรวจความเห็นเด็กๆ คนรุ่นใหม่ และครูทิว-ธนวรรธน์ สุวรรณปาล เครือข่ายครูขอสอน ให้ช่วยมองปรากฎการณ์ และข้อเสนอเรื่องนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

Alternative Text
AUTHOR

NapatN