ภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณเข้าใจโลกของ “เด็กปฐมวัย”

ชั้น 1 First Grade ภาพยนตร์เด็กปฐมวัย เรื่องที่ไม่ควรมีแค่ พ่อแม่-ผู้ปกครองดู

.

หากเราทุกคนอยากจะเห็นสังคมไทย แก้ปัญหาการศึกษา และกฎหมาย ให้เอื้อต่อการคุ้มครองโลกของเด็กปฐมวัย หนังเรื่องนี้ก็เหมาะจะเป็นจุดเริ่มต้นของข้อถกเถียงประเด็นเด็กปฐมวัยในทุกมิติของสังคม

.

The Active สปอยหนังก่อนใครกับ 2 ผู้กำกับภาพยนตร์ พีรชัย เกิดสิทธุ์ และ ผศ.โสภาวรรณ บุญนิมิตร

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

Alternative Text
VIDEO EDITOR

NapatN