“ราชบุรีโมเดล” โรงเรียนแห่งโอกาส

“เราเห็นเด็กมา 12 ปี เราจะทิ้งเขาเหรอ ถ้าเขากำลังแย่” คำพูดของผู้อำนวยการโรงเรียนที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ “โรงเรียนมหาราช 7 อ.จอมบึง จ.ราชบุรี” นำร่องทลายกรอบการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษา “ราชบุรีโมเดล”

.

ไม่เพียงนวัตกรรม “1 โรงเรียน 3 รูปแบบ” ที่นำมาใช้ สิ่งท้าทายที่สุดคือ “ครู” ต้องพลิกบทบาท โดยมีนักเรียนเป็นตัวตั้ง ภายใต้แรงหนุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ เอกชน ที่หยิบยื่นโอกาส สร้างการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์แห่งอนาคต

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา