1 โรงเรียน 3 รูปแบบ นวัตกรรมเรียนรู้เพื่อโอกาส

จะดีแค่ไหน ? ถ้าโรงเรียน สามารถทลายกรอบ ฉีกกฎ ยืดหยุ่นหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อช่วยโอบอุ้มนักเรียนที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มนี้ มองเห็นโอกาสไปต่อในชีวิต ที่อาจไม่ได้สิ้นสุดแค่ในรั้วโรงเรียน

.

The Active ชวนดูรูปธรรม “ราชบุรีโมเดล” ผ่านกระบวนการของ “โรงเรียนมหาราช 7 อ.จอมบึง จ.ราชบุรี” เด็กหน้าสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้แก้ปัญหา ZERO DROPOUT ช่วยให้เด็กทุกคนต้องได้เรียน ผ่านกลไก “1 โรงเรียน 3 รูปแบบ”

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา