วิพากษ์ พ.ร.บ.การศึกษา เข็มทิศ หรือ ข้อบังคับ นักเรียนไทย

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล / นักการศึกษา จุฬาฯ มองอนาคต พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

.

เผือกร้อน-รัฐบาลใหม่ ! มีหลายประเด็นที่สังคมไทยยังถกเถียงกันไม่ตกผลึก ทั้งเรื่องหลักสูตร, การแต่งกาย-ทรงผม, การกระจายอำนาจทางการศึกษา, คุณสมบัติของผู้เรียน ที่ยังไม่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

.

แล้วกฎหมายฉบับนี้ที่ถูกคาดหวังให้เป็นร่มใหญ่ของระบบการศึกษาไทย จะเป็นเข็มทิศให้กับ การศึกษาของประเทศได้อย่างไร ? ฟังนักการศึกษาเจาะลึกรายละเอียดปัญหาใน พ.ร.บ.การศึกษา และทางออกสำคัญเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทยให้ได้อย่างแท้จริง

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา