TCAS66 สู่ อนาคต “หลักประกันการศึกษา”

จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็ต้อง “ใช้เงิน” แม้จะมีมาตรการช่วยอย่างการให้ทุน หรือการกู้ยืม แต่จากผลสำรวจยังพบว่า กยศ.เองก็มีหนี้เสียมากกว่า 9 หมื่นล้าน เป้าหมายเรียนฟรีจนจบอุดมศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องง่าย

.

สังคมไทยจะมี #หลักประกันโอกาสทางการศึกษา ให้เด็กทุกคนได้เรียนสูงที่สุดเท่าที่ตัวเองตั้งใจได้บ้างหรือไม่ ?

.

The Active ชวนฟังคำตอบจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา โจทย์ใหญ่ที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งทำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เผือกร้อนการพัฒนาแรงงานไทยให้ทันการเปลี่ยนแปลง

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา