ภาษาพาที! พอทีแบบเรียน-ขาดความหลากหลาย

เมื่อแบบเรียนภาษาไทยไม่ได้สอนไวยกรณ์

.

แต่กลายเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาเยาวชน ให้อยู่ภายใต้ค่านิยมความเชื่อในแบบที่รัฐต้องการ จะทำอย่างไรให้แบบเรียนสามารถสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตอบโจทย์โลกอนาคตได้

.

มองปรากฏการณ์ ภาษาพาที เชิงวิพากษ์ กับ รศ.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา