‘เยาวชนที่ก้าวพลาด’ กับโอกาสในการเรียน

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จ.อุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ให้การศึกษาเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยมีครูผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชน

.

The Active ชวนฟังเสียงสะท้อนของเยาวชนที่การศึกษาช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิต พร้อมมองการเปลี่ยนบทบาทจาก ‘ผู้คุม’ เป็น ‘ครู’ ผู้ให้โอกาสเยาวชนที่ก้าวพลาด

Author

Alternative Text
AUTHOR

เมธาวี ทวีผล

เรียนมานุษยวิทยา สนใจเรื่องราวทางสังคม อยากปล่อยใจสู่เสรี

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา