โรงเรียนข้ามขอบ อนาคตทางรอดเด็กยุคใหม่

จะทำอย่างไรเมื่อ “ห้องเรียน” ไม่ตอบโจทย์การสร้างคนที่ตลาดแรงงานต้องการ

.

ภาคีการศึกษาก่อการครู จับมือภาคเอกชน มูลนิธิใจกระทิง เปลี่ยนวิธีคิดครู เปลี่ยนห้องเรียน นำร่องใน 4 โรงเรียน จ.พิจิตร

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา