หยุดวงจร จนข้ามรุ่น การศึกษาเปลี่ยนชีวิต

วังวนความจนแก้ได้ด้วยการศึกษา! จริงหรือ ?

.

เพราะที่ผ่านมาเรายังเห็น เด็กไทยหลุดระบบการศึกษา พลาดโอกาสศึกษาต่อ เพราะ “ความยากจน” การไม่ได้รับความช่วยเหลือในวันนี้จึงนับเป็นความสูญเสียของประเทศ

.

The Active สัมภาษณ์พิเศษ เต้ย-ธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างประโยชน์ และคุณค่าทางสังคม บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กับ ความพยายามติดอาวุธ สร้างอาชีพ หวังเปลี่ยนชีวิตเด็กยากจน

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา