ขนส่งครูข้ามโรงเรียน แก้วิกฤตโรงเรียนขนาดเล็ก

“SoulKru” คือ ชื่อของนวัตกรรมส่งครูจากโรงเรียนที่มีความพร้อม ไปให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ปัญหาขาดแคลนครู

.

หวังช่วยลดภาวะ “หมดไฟ” เหนื่อยล้าเกินไป ของครูที่ต้องสอนคละชั้น หรือ สอนหลายคาบต่อวัน แต่นวัตกรรมนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของ “นวัตกรรมการเรียนการสอน เชิงนโยบาย” ของหลักสูตร PPCIL สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ที่ยังรอการต่อยอด

.

The Active สัมภาษณ์พิเศษ อราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้างานขับเคลื่อนนวัตกรรม AIS ถึงแนวคิดและความสำคัญของนวัตกรรมเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา