การศึกษา Hybrid ทางเลือกอนาคต ?

ผ่านมากว่า 2 ทศวรรษ ที่ไทยไม่สามารถปฏิรูปการศึกษาได้

.

จนถึงวันนี้เด็กไทยก็ยังเจอกับวิกฤตซ้ำซ้อน การศึกษาไม่สามารถทำให้เด็กเข้าใจโลกของตัวเอง และโลกภายนอกได้

.

การลดกำแพง “ห้องเรียน” ให้พวกเขาเรียนรู้โลกกว้างได้มากกว่า แค่ “วิชาการ” เพื่อสอบและแข่งขัน น่าจะเป็นอีกทางเลือกของโลกอนาคต

.

The Active สัมภาษณ์พิเศษ อ.ก๋วย-พฤหัส พหลกุลบุตร เลขาธิการมูลนิธิสื่อชาวบ้าน กลุ่มละครมะขามป้อม ผู้คลุกคลีอยู่กับการจัดกิจกรรมการละครเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเอง และความจริงของสังคม…

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา