ราชภัฏฯ พลเมืองชั้น 2 ใครนิยาม ?

“จบมาจากที่ไหนน้อง ?” ยังคงเกิดขึ้นในสังคมไทย และยังมีปรากฎการณ์ความเห็นต่างของบัณฑิตต่างสถาบันฯ 

.

The Active ตั้งคำถามนี้กับอดีตอาจารย์และนักศึกษา ม.ราชภัฏฯ ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทำงานมองเห็นมุมที่ ม.ราชภัฏฯ ต้องปรับตัวเอง เพื่อสร้างบัณฑิตที่แตกต่าง พร้อมย้ำโลกอนาคตสถาบันฯ ไม่สำคัญเท่ามูลค่าในตัวบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาด

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา