SLC PLC วัฒนธรรมโรงเรียนลดความเหลื่อมล้ำ

SLC-PLC นวัตกรรมการศึกษา ที่เป็นเครื่องมือปรับวัฒนธรรมองค์กร ออกแบบการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและสังคม โดยคำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญ

.

จากต้นแบบเพียง 1โรงเรียน สู่การเป็นโมเดลจัดระบบโรงเรียนขนาดเล็กทั่ว กทม. ด้วยความหวังจะเป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่ลดความเหลื่อมล้ำในการเรียน

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา