การศึกษา ภายใต้ขั้วการเมืองไทย

เราจะแก้ปัญหาอื่นๆในประเทศ ไม่ได้ทั้งหมด ถ้าเราไม่แก้ “ปัญหาการศึกษา”

.

The Active คุยกับ ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่เคยศึกษาในต่างประเทศ และสนใจประเด็นการศึกษา มองปัญหาการศึกษาไม่สามารถแยกออกจากการเมือง

.

ย้ำ หลายประเทศที่แก้ปัญหาได้ ต้องอาศัยเจตจำนงร่วมทางการเมืองของทุกพรรค ขณะที่ไทยการศึกษายังคงตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา