การเมืองไทย โซ่ตรวนการศึกษา ?

เด็ก ๆ อย่ายุ่งการเมือง! แต่จะทำอย่างไรเมื่อพวกเขา มองว่า “ระบอบการเมืองไทย” คือ “โซ่ตรวน” ที่ฉุดรั้งการศึกษาไทยให้ล้าหลัง

.

โควิด-19 ผลักให้เด็กหลายคนทหลุดระบบการศึกษา, การเรียนถดถอย, ตกงาน ฯลฯ ปากท้องและการศึกษา กลายเป็นเรื่องที่ถูกโยงอยู่กับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

.

The Active ชวนฟังเสียงเด็ก และเยาวชน ยืนยันสมมุติฐานว่า กว่า 20 ทศวรรษการศึกษาไทยก็ยังคงเป็นเครื่องมือทางการเมือง…

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา