ปลดล็อกกัญชาเสรี โอกาส VS อุปสรรค แปรรูปกัญชา

หลังไทย “ปลดล็อกกัญชา” 9 มิ.ย. 2565 เกิดเสียงสนับสนุน ข้อกังวล และ คำเตือนต่าง ๆ ขึ้นมากมายในสังคม มีการหยิบยกการคาดการณ์มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล แต่ขณะเดียวกันก็เห็นผลกระทบจากคนที่ไปกินกัญชาที่มีส่วนผสมอยู่ในอาหาร และขนม

.
The Active สำรวจร้านอาหารที่พยายามจำกัดจำนวนกัญชาในอาหาร และข้อเสนอ จาก เชฟ ขุนกลาง ขุขันธิน ที่ต้องการเห็นกลไกการกำกับดูแลการแปรรูปกัญชาในอาหารโดยรัฐที่ชัดเจน และไม่ผูกขาด

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

Alternative Text
VIDEO EDITOR

NapatN