ปลดล็อกกัญชาเสรี โอกาส VS อุปสรรค แปรรูปกัญชา

หลังไทย “ปลดล็อกกัญชา” 9 มิ.ย. 2565 เกิดเสียงสนับสนุน ข้อกังวล และ คำเตือนต่าง ๆ ขึ้นมากมายในสังคม มีการหยิบยกการคาดการณ์มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล แต่ขณะเดียวกันก็เห็นผลกระทบจากคนที่ไปกินกัญชาที่มีส่วนผสมอยู่ในอาหาร และขนม

.
The Active สำรวจร้านอาหารที่พยายามจำกัดจำนวนกัญชาในอาหาร และข้อเสนอ จาก เชฟ ขุนกลาง ขุขันธิน ที่ต้องการเห็นกลไกการกำกับดูแลการแปรรูปกัญชาในอาหารโดยรัฐที่ชัดเจน และไม่ผูกขาด

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา