EASY E-RECEIPT ใครได้ใครเสีย ?

Easy e-receipt มาตรการลดหย่อนภาษีใหม่ คล้าย ๆ กับ ช้อปดีมีคืน แต่รอบนี้ต้องใช้ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หวังจูงใจให้ห้างร้านใหญ่ ๆ เปลี่ยนผ่าน สู่ “ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์” มากขึ้น

.

แต่ทำไมกลุ่มธุรกิจ บริษัทยักษ์ใหญ่ ยังเมินเฉยเข้าร่วมโครงการ จนเกิดคำถามว่า ”คุ้มไหม“ กับภาษีที่หายไปจากการลดหย่อน

.

The Active ชวนคุยกับ รศ.อธิภัทร มุทิตาเจริญ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนงานวิชาการเรื่อง “สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบภาษีไทย”

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา