ชีวิตวงจรหนี้ ที่ไม่รู้จบ

ถ้าย้อนหลังในรอบ 20 ปี มีความพยายามแก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตมาโดยตลอด

.

จากหลากหลายรัฐบาล ผ่านนโยบายต่าง ๆ เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค เรียนฟรี เบี้ยยังชีพ เรื่อยมาถึง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้าราชการรับผิดชอบ 1 ครัวเรือนยากจน

.

แต่ต้องยอมรับว่า ปัญหาความยากจนของคนไทย ไม่ได้หมดไปง่าย ๆ เพราะหลายคนยังมีหนี้สิ้น ทั้งในระบบและนอกระบบ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ มีรายได้ไม่พอจ่าย และติดกับดักหนี้สิ้นที่ไม่หลุดพ้น นี้เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายครอบครัวดิ้นรน ที่ยังมองหาทางออกได้ยาก คนเป็นหนี้อยากหลุดพ้น ต้องทำอย่างไร อะไรคือวังวน ติดตามได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา