นายกฯ ประเดิม Road Show แลนด์บริดจ์ชุมพร ระนองในจีน I ตรงประเด็น 18 ต.ค. 66

การเจรจาด้านเศรษฐกิจการลงทุน และมีแผนเตรียม Road Show เดินสายชวนนานาประเทศมาลงทุนกับไทย

.

หลังจากเมื่อวันจันทร์(16 ต.ค. 66) ครม.เคาะ มติรับทราบ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน หรือ ‘แลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง’ มูลค่า 1 ล้านล้านบาท

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active