เบียร์จากตอซังข้าว โอกาสสุราก้าวหน้า

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่กำลังหมุนเวียนอยู่ใน อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา สะท้อนออกมาผ่านน้ำเสียงของเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันผลิตเบียร์ของชุมชน นอกจากรายได้ ยังหมายถึงอาชีพและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

.

The Active คุยกับเกษตรกรผู้ผลิตเบียร์จากตอซังข้าว แห่งแรกของโลก หลังเห็นโอกาส รัฐบาลใหม่ผลักดัน “สุราก้าวหน้า” ลดผูกขาดรายใหญ่ เพราะที่ผ่านมาข้อจำกัดเรื่องกฎหมายยังไม่เอื้อต่อผู้ผลิตและผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายย่อยเหล่านี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา