จีนเปิดประเทศ ! ไทยแลนด์พร้อมไหม

นับบถอยหลัง 8 ม.ค. 2566 จีนประกาศยกเลิกมาตรการกักกันโรคโควิด-19

The Active สำรวจย่านธุรกิจที่คนจีนนิยมไป พบประชาชน พ่อค้า แม่ขายไม่กังวลสถานการณ์โรคระบาด แต่ยังต้องการเห็นมาตรการรับนักท่องเที่ยวที่รัดกุม ฟื้นเศรษฐกิจ-คุมระบาด ได้แบบไม่ต้องปิดกิจการซ้ำสอง

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม