เพิ่มค่าแรงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ค่าแรงเพิ่ม ต้นทุนทางเศรษฐกิจก็ต้องเพิ่ม ที่เพิ่มตามมา คือ ค่าครองชีพเพิ่ม

.

นักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่า จะรับไหวกับค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ไทยอาจต้องมีเศรษฐกิจที่เติบโตถึงปีละ 7-8% ซึ่งเวลานี้เราเติบโตอยู่เพียง 2-3%

.

อ.เค เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. วิเคราะห์ถึงข้อดี และผลกระทบจากการเพิ่มค่าแรงในมิติต่าง ๆ

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา