มุมมอง “ผู้ประกอบการ” กับทิศทาง “ขึ้นค่าแรง” แรงงาน

ผู้ประกอบการ เป็น 1 ในผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มค่าแรง

ชวนคุยกับ คุณแก้ว – กมลา ธานีโต ผู้ประกอบการ ร้านสาลีเบคเฮ้าส์

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active