ภูมิทัศน์ปัญหาความยากจน นโยบายและแนวทางแก้จนของไทย : ทางออกการแก้หนี้ แก้จนไทย

จุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาความยากจนและหนี้สินอย่างเป็นระบบจะต้องลงไปสำรวจภูมิทัศน์ของความยากจนอย่างจริงจัง

.

ตลอดจนแนวนโยบายและแนวทางการแก้จนของไทยที่ผ่านมา สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง TDRI เริ่มต้นฉายภาพปัจจุบันมีคนไทยกว่า 60% กำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยจำนวนมากเป็นเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

.

สภาพวังวนความยากจนที่เป็นอยู่ เริ่มต้นจาก การขาดโอกาส- ขาดสุ้มเสียง-พฤติกรรมเสี่ยง-ไร้อนาคต ที่เชื่อมโยงกันจนยากที่หลุดพ้น นโยบายที่จะพาก้าวพ้นจากวังวนนี้ได้ ต้องให้น้ำหนักไปยังนโยบายเรื่องการสร้างความเท่าเทียมด้านคุณภาพการศึกษา การเพิ่มทักษะ Upskill- Reskill ปรับพฤติกรรมเสี่ยง ที่สำคัญคือการหลีกเลี่ยงนโยบายส่งเสริม Bad Incentive

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active