ภูมิทัศน์ปัญหาหนี้สินของครัวเรือนฐานรากไทย และทางออกที่ยั่งยืน

สำรวจ “ต้นตอ” และ “ทางออก” ปัญหาหนี้ฐานราก

.

โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย นำเสนอข้อมูลหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงมากถึงร้อยละ 91 ต่อ GDP โดย 1 ใน 3 ของครัวเรือนไทย มีหนี้ และ 1 ใน 6 มีหนี้เสีย ส่วนใหญ่หนี้กระจุกตัวอยู่กับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่มีหลักประกัน ดอกเบี้ยสูง การผิดนัดชำระไม่กี่ครั้งสามารถทำให้หนี้หมื่นบาทเป็นแสนบาท และล้านบาทได้อย่างรวดเร็ว

.

ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยเป็นปัญหาที่น่ากังวล เพราะคนกลุ่มใหญ่ของประเทศกำลังเป็นหนี้ในระดับสูง เกินศักยภาพที่จะชำระได้ ทั้งกลุ่มอายุน้อย และกลุ่มครัวเรือนฐานราก อีกทั้งช่วง วิกฤตเศรษฐกิจได้ซ้ำเติมปัญหาหนี้ให้ย่ำแย่หนักขึ้นกว่าเดิม จนมีหนี้เพิ่มขึ้น และมีหนี้เสียมากขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active