พลิกดิน วางแผนชีวิตปลดหนี้

มีเพียงเกษตรกรที่รู้คุณค่าของที่ดินเท่านั้น จะสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์บนผืนดินและปรับเปลี่ยนตัวเอง ปรับตัวเป็นผู้ที่ประกอบการมองหาโอกาส จาก ตลาดที่หลากหลาย

.

แต่ที่ผ่านมาเกษตรกรมักทำเกษตรเชิงเดี่ยว อยู่ในวงจรถดถอยหนี้สิน ขาดทุน เพราะมุ่งที่สร้างผลผลิตแลกเงิน

.

5 ธันวาคม วันดินโลกปีนี้ The Active สัมภาษณ์ อ.ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก และประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สะท้อนความห่วงใยต่อเกษตรกรทั้งที่มีที่ดิน และไม่มีที่ดิน ซึ่งมีสัดส่วนที่เป็นหนี้สินมากเกือบจะเท่า GDP ของประเทศ โดยย้ำว่า ดินแก้หนี้ได้ เพียงแต่ต้องช่วยการปลดหนี้และไม่ปล่อยให้เกษตรกรเผชิญปัญหาอย่างโดดเดี่ยว

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา