ผลักดัน “โนรา” สู่วงจรการท่องเที่ยว

เฉพาะสมุยตอนนี้ ทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนกลับมาคึกคักอีกครั้ง

.

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเต็มทุกเที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 2,000 คน และน่าจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงสิ้นปีถึงมกราคมปีหน้า

.

แต่สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นบนเกาะสมุย ก็ยังคงใช้แนวทางเดิมในการเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ซึ่งในมุมมองของนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวบอกว่า ถือเป็นทิศทางที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19 ด้วย

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active