เศรษฐกิจ BCG กับวาระซ่อนเร้นที่ไม่ถูกพูดถึง?

ขณะที่ก่อนหน้านี้ เครือข่ายภาคประชาชนก็ได้จัดเวที ตั้งข้อสังเกตถึงยุทธศาสตร์ BCG ของรัฐบาลเช่นกัน

.

ว่า สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่เวลานี้ ดูเหมือนจะมีหลายอย่างที่ย้อนแย้งกับเป้าหมายที่ต้องการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเอง สร้างภูมิคุ้มกัน และฟื้นตัวได้เร็ว ด้วยการรักษาและต่อยอดจากทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะอะไร ลองไปฟังกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active